WANNEER KANKER OUDER WORDT.

Dit jaar staat de Onco Care Challenge in het teken van de oudere patiënt.
Ruim 75% van de patienten die de diagnose kanker krijgen is ouder dan 60 jaar(kanker.nl).
Door vergrijzing krijgen meer mensen kanker en door een enorme verbetering rondom behandeling worden meer mensen ouder met kanker.

De oudere patiënten met kanker hebben vaak met andere ‘uitdagingen’ te maken. Zij behoeven ook méér en ander ondersteuning dan de jongere patiënten met kanker. We roepen op om innovatieve projecten in te dienen rondom de oudere patiënt met kanker.


DOE MEE!