Terug naar het overzicht
2021

Zorg Samen Beter, van monoloog naar dialoog. Pre-operatieve informatievoorziening op maat, borstkankerzorg.

Uit spiegelgesprekken en het PTO kregen we terug dat (oudere) patiënten veel informatie krijgen en dat niet alles werd begrepen en onthouden. De verpleegkundige ervaarde deze gesprekken als een lange monoloog met minder tijd en ruimte om in te gaan hoe het nu echt met de patiënt ging. Deze signalen werden versterkt in corona tijd. Toen ontstond het idee om deze voorlichting via een animatie voorafgaand aan het (beeld)bel gesprek aan de patiënt te sturen. Voor de persoonlijke benadering werd gekozen te starten met een introductie door de eigen verpleegkundige. De methodiek is geïmplementeerd en geëvalueerd middels een enquête en wordt als erg positief ervaren. De verpleegkundige ervaart als groot verschil dat het gesprek meer diepgang heeft, er een dialoog plaatsvindt en de patiënt beter voorbereid de operatie ingaat. Tevens geven patiënten aan het filmpje ook te laten zien aan hun omgeving en ze kunnen het meerdere keren bekijken. We willen deze persoonlijke benadering verder uitrollen op andere gesprekken binnen de oncologische zorgpaden.

Doelstelling

Digitale persoonlijke voorlichting op maat voor de oncologische patiënt en op deze wijze de communicatie verbeteren.

Plan van aanpak

Pragmatische en constructieve samenwerking met (oncologie) verpleegkundigen, artsen en communicatie adviseurs om te komen tot een uitrol van deze persoonlijke animatie-filmpjes binnen andere zorgpaden.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee