Terug naar het overzicht
2023

Werk advies spreekuur

Wanneer er sprake is van een complex behandeltraject of complexe werksituatie schiet de begeleiding bij werkhervatting nogal eens tekort. Juist met de toenemende overleving bij steeds meer kankerpatiënten verdient dat aandacht omdat werk voor veel patiënten een belangrijke factor is voor kwaliteit van leven.

Doelstelling

Kanker patiënten met een complex re-integratie traject empoweren dmv een onafhankelijk consult bij het werk-advies spreekuur.

Plan van aanpak

Alle behandelteams hebben informatie gehad over tijdige verwijzing naar oncologisch maatschappelijk werk bij werkgerelateerde problemen. Patiënten worden via informatiebijeenkomsten over belang van werk tijdens en na kanker geïnformeerd. We gaan ervan uit dat maatschappelijk werk 80% van alle werkgerelateerde problemen zelf kan begeleiden. Bij complexe problemen kunnen zij de patiënt verwijzen naar het werk-advies spreekuur. Het werk-advies spreekuur is vrijwillige vindt plaats in het oncologisch centrum, maar is onafhankelijk van het ziekenhuis of de eigen bedrijfs-/verzekeringsarts.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee