Terug naar het overzicht
2014

Website eerste hulp bij stomaproblemen

Ontwikkelen van een goede website waarop op eenvoudige wijze inzicht wordt gegeven in eerste hulp bij stomaproblemen.

Door goede bereikbare voorlichting aan te bieden op de website wordt het zelfmanagement van stomadragers versterkt omdat ze op een eenvoudige wijze een eerste hulp bij vragen en problemen kunnen raadplegen. Hiermee worden kosten door meerverbruik van materialen en behandeling van complicaties voorkomen of verminderd en kwaliteit van leven van leven van de stomapatiënt verhoogd.

Ontwikkelen van een keuzemenu waardoor een patient bij het juiste probleem komt en eerste hulp of advies krijgt aangeboden. Beschrijven en in kaart brengen van meest voorkomende problemen en aanpak hiervan. Als onderbouwing wordt de Evidence-based Richtlijn Stomazorg 2012 gebruik.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee