Terug naar het overzicht
2024

Uniforme, landelijke whiteboard filmpjes voor de oncologische patiënt.

Achttien procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder is laaggeletterd. Laaggeletterden zijn over het algemeen slechter af wat betreft hun gezondheid. Dit komt onder andere doordat zij informatie over hun behandeling niet goed kunnen begrijpen. Op de dagbehandeling oncologie- en hematologie van het Erasmus MC krijgen oncologische patiënten voorafgaand de behandeling voorlichting over de medicatie die zij toegediend krijgen of in moeten nemen. Deze informatie krijgt men in een gestandaardiseerde vorm, namelijk informatiefolders en mondelinge toelichting. Dit was voor ons de aanleiding om materiaal te ontwikkelen die begrijpelijk is voor iedereen. Na inventarisatie is gebleken dat meer ziekenhuizen hier tegen aanlopen.

Doelstelling

Het ontwikkelen van uniforme whiteboard filmpjes die in elk ziekenhuis gebruikt kan worden met als doelstelling begrijpelijke en uniforme voorlichting voor de oncologische zorgvrager op de Dagbehandeling Oncologie & Hematologie.

Plan van aanpak

Om ons doel te bereiken willen we de volgende stappen gaan zetten:

  • Opzetten van een landelijke werkgroep met verpleegkundigen van andere oncologische dagbehandelingen, via de NOD ( Nederlandse Oncologische Dagbehandeling) van V&VN.
  • Nulmeting onder patiënten die voorlichting hebben gehad en meting na invoering van uniform voorlichtingsmateriaal.
  • Met de landelijke werkgroep uniforme animatiefilmpjes maken die in elk ziekenhuis gebruikt kan worden.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee