Terug naar het overzicht
2018

Triagehulpmiddel

Oncologiepatiënten kunnen tijdens een behandeling met chemotherapie altijd op afdeling oncologie van het St. Anna Ziekenhuis terugvallen. De oncologieverpleegkundigen zijn 24/7 bereikbaar voor vragen, problemen of klachten. Dit geeft onze patiënten veel vertrouwen en het gevoel van veiligheid. Indien nodig worden patiënten doorverwezen naar de huisarts, polikliniek of spoedeisende hulp.

Voor deze triage bestaat geen protocol. Iedere oncologieverpleegkundige doet dit op basis van eigen kennis en ervaring. Informatie, acties en registratie zijn niet eenduidig, waardoor de kwaliteit en veiligheid van patiënten in het gedrang komt. Uit een kwaliteitsonderzoek komt de aanbeveling om de triage vast te leggen in een protocol. We hebben een stroomdiagram en triagehulpmiddel ontwikkeld.

Dit triagehulpmiddel willen we implementeren middels scholingen en zakkaartjes. Het doel is dat patiënten op een veilige, eenduidige manier geholpen worden en zich altijd serieus genomen voelen. Ons triagehulpmiddel ondersteund de oncologieverpleegkundigen om situaties adequaat te beoordelen en passende acties in te zetten.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee