Terug naar het overzicht

Transmuraal palliatief consultteam

Het doel van het project is de continuïteit van palliatieve zorg te verbeteren door optimalisering in de keten, door het maken van een zorgtraject met netwerkpartners in de eerste lijn, de tweede (en de derde lijn). De patiënt blijft niet langer in het ziekenhuis dan noodzakelijk, de transfers lopen naadloos in elkaar over, waarbij de kwaliteit van zorg word verbeterd door aan te sluiten op de individuele behoefte van de patiënt en diens naaste.

Continuiteit en kwaliteit van zorg in de keten verhogen voor een patiënt in de palliatieve fase door samenwerking van professionals uit het ziekenhuis en eerste lijn samen. Om dit te kunnen realiseren is transmurale zorg wenselijk en noodzakelijk. Dit heeft als resultaat dat de integrale zorg voor de patiënt en zijn naaste wordt geoptimaliseerd door en over de muren van het ziekenhuis. Een waardevol initiatief, passend in het huidige zorgbeeld ( chronic care model/ diseasemanagement)

Vormen van een projecttteam met medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, huisartsen en thuiszorg en een plan uitwerken met de volgende doelstellingen:

  • Maken van een schriftelijke / digitale overdracht van het PCT-ZGV, betreffende een patiënt die intramuraal is gezien door het PCT-ZGV, naar de huisarts, thuiszorg
  • Maken van afspraken met betrekking tot een follow up van een consult vanuit de intramurale setting naar de eerste lijn.
  • Maken van afspraken omtrent beschikbaarheid van patiëntengegevens.
  • Maken van afspraken over de samenwerking tussen en met de beide teams, hoe en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven (maken van een transmuraal zorgpad
  • Het organiseren en uitvoeren van gezamenlijke patiëntenbesprekingen, wekelijks een gezamenlijk MDO houden.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee