Terug naar het overzicht
2015

Seroom reductie na Ablatieve Mammachirurgie

Seroom is een veelvoorkomend, moeilijk te bestrijden probleem na ablatieve mammachirurgie voor patiënten met mammacarcinoom; seroom veroorzaakt veel ongemak voor patiënten met extra polibezoeken voor seroompuncties. Bovendien geeft seroom een verhoogd risico op infecties en leidt dit vaak tot een slechtere esthetische uitkomst. Om deze reden zijn wij gestart met een unieke studie. In juni 2014 zijn wij gestart met een grote, multicentrische prospectieve studie waarbij patiënten voor wondsluiting worden gerandomiseerd in 1 van 3 groepen. 1. Conventionele wondsluiting met het achterlaten van een drain 2. Flap fixatie middels hechtingen en het achterlaten van een drain 3. Flap fixatie middels weefsel lijm en het achterlaten van een drain

Doel:

  1. Aantonen dat flap fixatie leidt tot minder seroomvorming en dus minder seroom puncties
  2. Aantonen dat flap fixatie leidt tot minder patient ongemak (polikliniekbezoeken)
  3. Aantonen dat er minder wond infecties optreden
  4. Verduidelijken welke effecten flap fixatie hebben op schouder functie en de cosmetiek.

Patienten worden op de polikliniek benaderd voor de studie; er is een berekende groepsgrootte van 330 patiënten (obv de getallen van onze retrospectieve studies). Op de operatie kamer worden patiënten vervolgens gerandomiseerd in 1 van de 3 ' SAM' armen. Patienten worden in het eerste jaar nauwlettend gecontroleerd om de effecten van flap fixatie te kunnen beoordelen. Momenteel wordt deze studie uitgevoerd in het Atrium-Orbis lokatie Heerlen en lokatie Sittard-Geleen. Om sneller aan onze patient aantallen te komen is het SJG Weert al benaderd voor deelname. Graag zouden wij ook in het AzM deze studie van start laten gaan. Hiervoor is echter wel geld nodig voor data management. Momenteel wordt de studie door mij gecoördineerd samen met een semi arts en een verpleegkundig specialist van de mammapoli. Om op alle locaties data management te kunnen waarborgen zouden wij voor 4 uur per week een data manager willen aanstellen.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee