Terug naar het overzicht
2014

Seksualiteit... Ook onze zorg!

Binnen het Oncologie Centrum van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven worden oncologische patiënten in multidisciplinair verband behandeld. Deze behandeling en verzorging is gericht op zowel fysiek als psychisch en sociaal welbevinden. De WHO definieert seksualiteit als een belangrijk aspect voor het totale welzijn van de mens. Op het gebied van seksualiteit en intimiteit is echter nog verbetering gewenst binnen het Oncologie Centrum van het Catharina Ziekenhuis. Er wordt geconstateerd dat weinig zicht is op de noden, de kennis en de behoeften van de patiënt aangaande seksualiteit en intimiteit. Tevens blijkt dat de zorg met betrekking tot seksualiteit sterk afhankelijk is van diegene die de patiënt behandelt en begeleidt. Het optimaliseren van het aanbod aan oncologische zorg naar gerichte en passende begeleiding aangaande seksualiteit en intimiteit, past dan ook bij de geconstateerde noodzaak de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van leven van kankerpatiënten verder te optimaliseren De wens is een pilotproject te starten waarbij specialisten patiënten met kanker en hun partner op basis van een korte screening de mogelijkheid bieden een gesprek aan te gaan met een in seksuologische counseling geschoolde oncologie verpleegkundige tijdens een ‘inloop’ spreekuur. Tijdens dit spreekuur ontvangen zij na een anamnese, informatie, handvatten en begeleiding op maat.

Door aanvang van het project wordt inzicht verkregen in de daadwerkelijke behoeften van zorg rondom seksualiteit van de patiënten met kanker binnen het Oncologiecentrum. Op basis van deze inzichten, zijn we in staat om het onderwerp seksualiteit / intimiteit niet alleen bespreekbaar te maken maar ook gerichte begeleiding aan te bieden.

Deze doelstellingen worden bereikt door een pilotproject waarbij:

  • Specialisten de patiënten met kanker en hun partner op basis van een korte screening de mogelijkheid bieden een gesprek aan te gaan met een gespecialiseerde, oncologie verpleegkundige op een ‘inloop’ seksuologie spreekuur op de polikliniek
  • Tijdens dit spreekuur: o Wordt door middel van een anamnese inzicht verkregen in de behoefte van zorg rondom seksualiteit / intimiteit o Ontvangen patiënten informatie aansluitend bij de behoefte o Kunnen patiënten kortdurende begeleiding ontvangen op de geformuleerde zorgvraag o Worden patiënten verwezen voor adequate zorg op maat (naar 1e lijn of andere instanties, als problematiek complex is of langdurige begeleiding gewenst is.)

Voor meer informatie over de aanpak verwijzen wij u naar de bijlage, projectplan.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee