Terug naar het overzicht
2015

Samen op weg naar betere zorg met en voor elkaar.

Het doorvoeren van verbeterpunten in de (oncologische)zorg, vanuit het perspectief van de patiënt en mantelzorger, waarin zij meedenken, en beslissen in reële en haalbare oplossingen.

Ervaringen van patiënten met kanker, mantelzorgers en zorgverleners als uitgangspunt voor betere zorg. (Experience-Based Co-Design)

Het idee: Er zijn verschillende initiatieven in de gezondheidzorg, om de patiëntenzorg, zeker ook binnen de oncologie, te verbeteren. De traditioneel gebruikte patiënttevredenheidsonderzoeken leverden in de praktijk onvoldoende verbeterpunten op voor onze klinische oncologie afdeling. We zijn derhalve op zoek gegaan naar een alternatieve methode, die dicht aansluit bij de dagelijkse realiteit en ons speerpunt ‘patiëntgerichte zorg’. Ons streven is om onze patiënten met kanker, een zo positief mogelijke ervaring te laten beleven tijdens hun behandeling op onze afdeling. We hebben behoefte aan concrete verbeterpunten die door iedereen gedragen worden. Ons idee is dat dit het beste geborgd wordt door actieve deelname van zowel patiënten, mantelzorg als zorgverleners. Het verbetertraject krijgt hierdoor een groter draagvlak en vergroot de motivatie tot verbeteren. Deze methode werd oorspronkelijk in Engeland ontwikkeld en is bekend onder de naam ‘Experience-Based Co-Design’ (EBCD), ofwel op basis van ervaringen (van de patiënt), samen met de patiënt verbeteringen doorvoeren. We willen met dit project, de EBCD geschikt maken om op kleine schaal, in de dagelijkse praktijk verbeteringen in de zorg te implementeren. Het eindproduct van ons project worden drie concrete verbeterpunten die gezamenlijk, met actieve deelname van zowel patiënten, mantelzorgers als zorgverleners, zullen worden uitgevoerd. Daarnaast willen we onze ervaringen delen met andere klinieken zodat ook zij gebruik kunnen maken van ervaringen met deze methode.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee