Terug naar het overzicht
2015

Pilot complementaire zorg in de longoncologie

Ik vind dat complementaire zorg een meerwaarde is in de patiëntenzorg van nu. Na een gesprek met Dhr de Vos ( = bedrijfsmanager) en Mw Groenewoud ( = directrice) over complementaire zorg is er besproken om een projectplan te schrijven. Om hiermee vervolgens naar de medische staf te gaan, hun goedkeuring te vragen om complementaire zorg te gaan implementeren op unit 56 longoncologie als pilot afdeling. De medische staf heeft goedkeuring gegeven en nu zijn we bezig om de pilot vorm te gaan geven zodat we binnenkort kunnen gaan beginnen.

Met complementaire zorg bedoelen we die zorgmethoden die tot doel hebben de gangbare zorg en richtlijnen aan te vullen op manieren die veelal uit de natuur komen. Het is een totale zorg naar lichaam, geest en ziel en gericht op het helen van de mens. Het is al in vele wetenschappelijke studies bewezen dat complementaire zorg een aanvullende waarde op de reguliere zorg kan hebben. Om het welbevinden tijdens de ziekenhuisopname te verbeteren, het gevoel te geven "u mag er zijn". Dat de patiënt even de ellende mag en kan vergeten tijdens een massage of een ontspanningsoefening. Dit project kunnen wij niet realiseren zonder de reguliere middelen van het ziekenhuis.

Bij ons op unit 56 kunnen 20 patiënten liggen, wij willen alle patiënten bij opname een folder geven over de complementaire zorg. Met de volgende vormen van complementaire zorg beginnen we: • Hand- en voetmassage. • Luisteren naar muziek. • Ontspanningsoefeningen. • Koele buikwassing. Dit door middel van cursussen / klinische lessen / overdragen op collega’s door middel van een workshop. Alle patiënten welke een vorm heeft ontvangen van complementaire zorg vragen wij om een 0- meting in te vullen en een nameting. Ook is er een controle groep, deze groep patiënten heeft geen enkele vorm van complementaire zorg ontvangen, maar vragen wij wel om een 0-meting in te vullen. Door middel van de meetinstrumenten hopen wij aan te kunnen tonen dat het toepassen van complementaire zorg een meerwaarde is in de zorg, als wij dit kunnen aantonen hoop ik de complementaire zorg uit te mogen gaan breiden bij ons op de afdeling, en breder door te trekken naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee