Terug naar het overzicht
2022

Optimale ondersteuning oncologie patiënt

Door op een eenvoudige, zichtbare en laagdrempelige manier psychosociale ondersteuning aan te bieden door de inzet van vrijwilligers op de oncologische dagbehandeling. Zij kunnen door bijvoorbeeld het aanbieden van koffie/een tijdschrift, contact leggen met een patiënt en zo in gesprek raken. Door te werken met vaste vrijwilligers kan een vertrouwensrelatie ontstaan. De vrijwilligers zijn onderdeel van het inloophuis.

Aanleiding

Het krijgen van de diagnose kanker roept bij patiënten en naasten veel vragen op. Zowel op medisch vlak als op psychosociaal vlak. De medische behandeling vindt plaats, maar aandacht voor psychosociale zorg is er niet genoeg1, daarnaast is er tijdens de behandeling, door allerlei oorza-ken steeds minder tijd voor psychosociale begeleiding. Patiënten zijn ook vaak onbekend met het gebruik niet-medische zorg of ook wel informele zorg genoemd. Deze wordt o.a. geboden door IPSO centra ‘voor leven met en na kanker’ zoals bij ons Inloophuis de IJssel in Capelle a/d IJssel. Deze centra ontvangen geen ondersteuning van de Overheid en financieren hun zorg middels giften/ donaties. Tijdens dit project willen we de informele zorg combineren tijdens de me-dische zorg door de inzet van vrijwilligers op de oncologische dagbehan-deling om zo de patiënt optimaal te kunnen ondersteunen. Dit past bij de visie van betaalbare zorg in de huidige maatschappij, door vroegtijdig inzet psychosociale zorg kan latere uitval (hoge kosten) in de maatschappij mogelijk worden voorkomen.

Doelstelling

Optimale psychosociale ondersteuning van de oncologie patiënt waarbij formele en informele zorg wordt gecombineerd

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee