Terug naar het overzicht
2019

OOG voor kinderen op de polikliniek oncologie

Kinderen betrekken bij het behandeltraject van de ouder, afgestemd op hun belevingswereld.

Wanneer je als ouder van thuiswonende kinderen te horen krijgt dat je ernstig ziek bent staat je hele gezin op zijn kop.

Dat je als zorgverlener aandacht hebt voor de kinderen van de zieke ouder is belangrijk voor het welzijn van kinderen én ouders. We willen dit doen door het inrichten van een kinderhoek in de wachtkamer, met speelgoed waarmee je medische dingen kunt uitleggen wat mee kan naar de spreekkamer en dagbehandeling en door specifiek op het kind gericht voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen.

Kinderen voelen zich welkom en worden op een speelse manier betrokken bij wat er in het ziekenhuis met zijn/ haar ouder gebeurt waardoor angst vermindert en vertrouwen toeneemt.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee