Terug naar het overzicht
2019

ONZG (Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland)

Het ONZG is een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd is in het behandelen en begeleiden van patiënten met en na kanker.

We worden uitgedaagd door de groeiende groep mensen die leeft met en na kanker. Een goed georganiseerd proces van ondersteuning is hierbij vanbelang. Dit vraagt om samenwerking van hulpverleners over de grenzen en domeinen heen.

Het ONZG is een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd is in het behandelen en begeleiden van patiënten met en na kanker. Het netwerkt faciliteert een optimale samenwerkingtussen de zorgverleners en brengt de kennis en ervaring bij elkaar. Het netwerk heeft tevens een verbindende rol tussen zorgverleners en oncologische patiënten ten behoeve van een optimaal netwerk rondom ieder mens met kanker.Het bijzonder aan het netwerk is de kleinschaligheid.

Er is bewust gekozenvoor 9 lokale netwerken zodat we de zorg dichtbij het huis van de patiënt kunnen leveren. Cruciaal is de inzet van een ondersteuner, letterlijk ter ondersteuning en als vraagbaak en doorverwijzer voor zowel de patiënt als zorgverlener.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee