Terug naar het overzicht
2020

Mondverzorging bij kinderen met kanker

Wij willen alle kinderen met kanker in de eerste fase van de behandeling het sMiley mondverzorgingspakket en screening van het gebit door tandarts en mondhygiëniste aanbieden door gebruik te maken van een mobiele unit met tandarts lamp.

Dit idee is onderdeel van een multidisciplinair verbeter project om mondverzorging bij kinderen die chemo en/of radiotherapie ondergaan te verbeteren.

Doel

Bij kind en ouders het belang aangeven voor een goede mondverzorging. Door aandacht te schenken aan een goede mondhygiëne, een kindgericht pakket met materialen uit te reiken en de tandarts en mondhygiëniste te betrekken, kun je invloed hebben op de ernst van orale mucositis en daardoor op een betere kwaliteit van leven.

Plan van Aanpak

Het verbeterproject bestaat uit 5 fases:

  • Herziening richtlijn mondverzorging bij kinderen met kanker.
  • Inbedding inzet tandarts en mondhygiëniste vooraf, tijdens en na de oncologische behandeling.
  • Implementatie richtlijn bij patiënt, ouders en professionals.
  • Opzetten verpleegkundig onderzoek n.a.v. de uitkomsten van het verbeterproject.
  • Evaluatie.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee