Terug naar het overzicht
2020

Laatste wens in 3D

Vanuit de bibliotheek van de VR bril kan de patiënt zelf aangeven waar hij heen zou willen. Bijvoorbeeld naar het bos of strand of juist naar een exotische bestemming. Wat de VR-bril fijn maakt is dat het laagdrempelig is in het gebruik. Patiënt en diens naasten kunnen voor de laatste keer samen iets (her)beleven/ontspannen zonder dat dit veel tijd of energie kost. De bril is daarnaast eenvoudig inzetbaar voor alle leeftijdsgroepen.

De wens om met VR brillen te gaan werken komt vanuit de artsen, verpleegkundig specialisten van het COP-team (consultteam ondersteuning en palliatieve zorg), medisch maatschappelijk werk en oncologieverpleegkundigen. Deze zorgverleners zijn werkzaam op de verpleegafdeling oncologie en chirurgische oncologie van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar.

‘Dit zou een mooie laatste wens kunnen zijn en er zal ook dankbaar gebruik van worden gemaakt’ aldus een verpleegkundig specialist uit het COP-team. Wat nog vaak gehoord wordt is dat men geen ‘circus’ wil bij het laatste stukje van het leven en dat ze daarom niet met de wensambulance meer mee willen. Deze wordt wel aangeboden aan patiënten in de laatste levensfase maar zij vinden dit vaak te intensief. Daarnaast staan ze ook in de ‘belangstelling’; zo’n ambulance valt nogal op. Dit willen patiënten vaak niet meer. In deze Corona tijd zijn laatste wensen als bijvoorbeeld nog één keer naar een concert gaan, ook niet mogelijk, dan zou zo’n virtuele laatste wens middels een VR bril ook een oplossing zijn.

Ook de medisch maatschappelijk werkster komt bij onze patiënten in de laatste levensfase. Zij volgt de patiënten dan vaak al een langere tijd. Zij ziet vaak veel angst bij de patiënten in deze periode of ongemakken als pijn. Los van de laatste wens kan de VR-bril ook ingezet worden om te ontspannen, klachten te verminderen en bij angst in de laatste levensfase. Dit zijn veel voorkomende klachten bij deze patiëntengroep.

Wat ook veel voorkomt is dat patiënten graag nog een keer terug willen naar hun land van herkomst. Door middel van de VR bril kan deze wens dan samen met hun naasten beleefd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een virtueel bezoek aan Turkije, Marokko of Suriname.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee