Terug naar het overzicht
2021

Zoek en vind: kook- en wandelmaatjes

Wanneer iemand met kanker ouder wordt is de behandeling complexer en de weg terug naar dagelijkse activiteiten moeilijker. Aangetoond is dat gezonde voeding en bewegen leiden tot een sneller herstel. Juist in de moeilijke periode rondom de behandeling van kanker kunnen oudere pati nten een steuntje in de rug gebruiken bij gezond koken, eten en bewegen. Maatjes kunnen hierbij helpen.

Doelstelling

Een blauwdruk ontwerpen voor een gebruikersvriendelijke online applicatie, waar vrijwilligers en ouderen die een behandeling voor kanker ondergaan elkaar kunnen vinden om samen te koken, eten of bewegen.

Plan van aanpak

Via bijeenkomsten van een projectgroep met ervaringsdeskundigen wordt een blauwdruk voor bovengenoemde online applicatie ontworpen. O.a. wensen, gebruiksgemak, technische mogelijkheden, filteropties, toekenning van rechten, inhoud van een digitaal leerproduct voor vrijwilligers (problematiek van de patiëntengroep) worden meegenomen.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee