Terug naar het overzicht
2014

Kanker, leer er mee leven!

De Zeeuwse Bibliotheek, Zeeland en SCOOP, Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling (initiafnemer en projectleider) hebben het initiatief genomen om betrokken organisaties uit te nodigen om mee te doen aan dit project met als doel de inwoners van Zeeland te informeren over kanker in de breedste zin van het woord en met verschillende media. Andere deelnemers: de Zeeuwse Ziekenhuizen(ADRZ en Zorgsaam), Huisartsen, Patientenvertegenwoordeging, Inloophuizen Palazolli, ZRTI(Zeeuws Radio Therapeutisch Instituut), KWF(regionaal)

Deze groep wil inwoners van Zeeland informeren over het onderwerp kanker onder het thema ‘Kanker, leer ermee leven’. Het doel is om de Zeeuwse bevolking te informeren over kanker, complementair op wat de patiënt aangeboden krijgt van huisarts, verpleegkundige en/of medisch specialist gedurende de diagnose – behandeling – follow up fase. De informatie richt zich op de volgende thema’s:

  • de veranderingen die spelen in de zorg rondom kanker in Zeeland, oa de rol van de huisarts hierin;
  • wat kunnen mensen die kanker krijgen verwachten, hoe zien zorgpaden er tegenwoordig ongeveer uit;
  • sociale kaart beschikbaar maken (wat zit waar), wellicht inzet van semantisch web hiervoor;
  • de invloed van lifestyle (voeding, beweging, geestelijk welzijn).

Met alle betrokken partijen brainstormen over het programma van het komende jaar. We willen starten in september 2014 met een Kick Off bijeenkomst en uitleg geven over het project en aangeven wat er op het programma komt te staan het komende jaar. De ideeen zijn o.a. In de Zeeuwse Bibliotheek: o Videowall o Surface tafels o Tentoonstelling o Inloopcafé o Vloerprojectie o Zeepeil, online panel o Epinie, online debat platform o Filmpjes en animaties voor websites of videowall o Digitale nieuwsbrieven o Workshops o Lezingen o Debatten

Verder zetten we in op communicatie uitingen in de krant en de PZC.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee