Terug naar het overzicht
2017

Integrative Medicine

IM consulentschap inrichten binnen Rijnstate ziekenhuis (oncologische zorg)

Integrative Medicine richt zich in tegenstelling tot de huidige opvattingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden, kwaliteit van leven, functioneren en mogelijkheden?. Binnen Integrative Medicine wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte. Meer en meer wordt duidelijk dat patiënten steeds meer vormen van aanvullende zorg toepassen en aandacht daarvoor binnen de reguliere zorg verwachten. Inmiddels zijn er een aantal specialisten, die nadrukkelijk aandacht hebben voor aanvullende zorg. De tijd is rijp om een visie en daarbij behorend beleid te ontwikkelen op aanvullende zorg in het Rijnstate ziekenhuis zodat helder wordt wat wij onze patiënten kunnen en willen bieden en waarom wij het belangrijk vinden.

Hierbij is de overtuiging dat de IM binnen enkele jaren een niet meer weg te denken onderdeel van de zorg is, omdat wij van mening zijn dat wij de eigen regie en zelfmanagement van de patiënt moeten ondersteunen, passend binnen de door Huber (2011) in samenwerking met de Gezondheidsraad en ZonMW nieuw geformuleerde visie op Gezondheid “Gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Specialist 2025: patiënt en zijn behoefte: “de medisch specialist moet in staat zijn de wensen, ervaringen en beleving van de patiënt gedurende het zorgproces te volgen om daarop te kunnen anticiperen. Deze doelen gelden binnen de muren van de zorginstelling, maar ook voor de samenwerking met andere zorg- en welzijnsprofessionals en mantelzorgers”

Proeftuin Integrative Medicine vanuit VWS en Menzis http://www.louisbolk.org/news/330/164/Integrale-zorgaanpak-effectief-voor-patienten-met-chronische-gewrichtsklachten/d,NLactueel

Patiëntenverenigingen zoals de NPCF steunen de ontwikkelingen van integrative medicine en wensen ook als stakeholders betrokken te zijn bij de verdere uitrol.

Graag willen wij IM binnen het rijnstate ziekenhuis verder inrichten en uitrollen binnen de oncologie omdat vragen hierover in spreekkamer bij de patiënten enorm spelen en er nu niet tot weinig kennis is bij de medisch specialisten.

Om aanvullende (complementaire) zorg vanuit het perspectief van positieve gezondheid en zelfregie van de patiënt een stevige basis te geven binnen het Rijnstate ziekenhuis

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee