Terug naar het overzicht
2023

Infopunt voor leven met en na kanker

Doel is onderdeel te worden van het formele oncologische zorgpad in het ziekenhuis, zorgprofessionals te ontzorgen en patiënten en hun naasten door goede (laagdrempelige) psychosociale te ondersteunen om het dagelijks leven vorm en inhoud te geven.

Aanleiding

Binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis bestaat de behoefte om naast goede medische zorg meer te betekenen voor de mens met de ziekte kanker en hun naasten. Stijgende zorgvraag door dalend aantal zorgprofessionals geeft minder tijd en ruimte om aandacht te besteden aan de problemen waarmee een patiënt wordt geconfronteerd.

Samen met Helianthus, centrum voor leven met en na kanker in Dordrecht is een project gestart om informele psychosociale zorg in het ziekenhuis aan te bieden. Dit project wordt mede door KWF en IPSO ondersteund.

Plan van aanpak

Opzetten en bestendigen van een afdeling waar professioneel geschoolde vrijwilligers patiënten ondersteuning bieden olv een betaalde coördinator.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee