Terug naar het overzicht
2016

Hybride psychosociale oncologische zorg; meng het beste van twee werelden om patiënten in de beste zorg te voorzien

Een webpagina die moet uitgroeien tot een volwaardige eHealth module voor patiënten die tijdens en na de behandeling van kanker in milde en matige psychosociale klachten ontwikkelen en hiervoor worden verwezen naar maatschappelijk werk/of psycholoog. Deze webpagina moet ertoe leiden dat patiënten na een gesprek waarin ze op weg worden geholpen door de hulpverlener, zelfstandig thuis, in hun eigen tempo, op het moment dat zij dit willen aan de slag gaan. De website voorziet in verheldering van problematiek, informatie en advies. In de eHealth module zal de verheldering van het probleem mogelijk op termijn kunnen leiden tot advies op maat.

Doel is om patiënten met milde psychosociale problemen gerelateerd aan kanker zoals stemmingsklachten of matige angstklachten, sneller en efficiënter te helpen. Door hen zelfstandig thuis aan het werk te laten gaan zou een toename van de zelfredzaamheid en autonomie moeten leiden tot een betere coping strategie. De patiënt leert om aan zijn eigen competenties te werken. Bovendien kan de website/module leiden tot afname van aantal gesprekken met hulpverleners, een zinvol gebruik van de periode tussen gesprekken en een afname van zorgkosten bij milde psychosociale problematiek.

Binnen de website van het Oncologiecentrum wordt een nieuwe pagina ontwikkeld waarin in overzichtelijke delen informatie gegeven wordt over verschillende milde klachten. Bovendien worden deze klachten “genormaliseerd” in relatie tot de diagnose kanker. (Je mag bang zijn als je een levensbedreigende ziekte hebt). De tone of voice is gelijk aan die waarin psychosociale hulpverleners gesprekken voeren met patiënten. Tenslotte biedt de website pagina eenvoudige psycho-educatie, ondersteunende mediamaterialen, animaties en dergelijke waarmee patiënten kunnen werken aan hun eigen herstel.

Tijdens het intake gesprek met de maatschappelijk werker of psycholoog wordt het voor de patiënt duidelijk waar zijn of haar klachten liggen. Samen beslissen patiënt en hulpverlener welke delen van de webpagina voor hem of haar geschikt zijn. Zij schatten samen in bij welk deel de patiënt baat zou hebben. Vervolgens gaat de patiënt met een opdracht naar huis. Na een afgesproken aantal weken ziet de maatschappelijk werker/ psycholoog de patiënt terug voor een evaluatie waarbij, afhankelijk van de gemoedstoestand van de patiënt, vervolggesprekken worden afgesproken of de ondersteuning wordt afgesloten.

De pagina/module wordt ontwikkeld door een werkgroep met deskundigheid op het gebied van psychosociale problemen bij mensen met kanker en mensen met deskundigheid op het gebied van eHealth. Een gedetailleerd plan van aanpak inclusief tijdsplanning wordt te zijner tijd opgesteld.

De kracht van deze aanpak zit vooral in het feit dat er op twee verschillende manieren ondersteuning wordt geboden, waarmee we verwachten dat patiënten sneller, makkelijker en met meer competenties herstellen.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee