Terug naar het overzicht
2018

Huis, tuin en kunst

VieCuri heeft sinds 2 jaar een nieuw oncologiecentrum waar medisch specialisten en verpleegkundigen van verschillende specialismen spreekuur houden. De patiënt hoeft nu niet meer naar afzonderlijke poliklinieken te gaan, maar naar een vaste locatie met veel privacy, rust en vertrouwde zorgprofessionals.

De oncologen willen samen met de patiëntvertegenwoordigers dit centrum uitbreiden met een Orangerie van 80 vierkante meter en een belevingstuin van 70 vierkante meter.

Onderzoeken laten zien, dat natuur en groenvoorzieningen stress verlagend werken. Om de Orangerie en tuin te realiseren is in de afgelopen 2 jaar het benodigde geld bijeen vergaard door sponsoring en fondsenwerving.

VieCuri ziet naast het realiseren van een Orangerie en tuin ook kansen om met een kunsttoepassing de gewenste beleving te versterken en patiënten optimaal voor te bereiden op ‘shared decision making’. Het kunstenaarscollectief ‘Circus Engelbregt’ is uiteindelijk geselecteerd vanwege hun verrassende manier om anders naar de omgeving te kijken.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee