Terug naar het overzicht
2015

Het optimaliseren van het nazorgproces voor patienten met mammacarcinoom en dit uitbreiden naar alle oncologie patienten in ons ziekenhuis

“Het optimaliseren van het nazorgproces voor patiënten met mammacarcinoom in het St Anna te Geldrop .” Dit verder uitwerken voor alle oncologie patiënten in ons ziekenhuis.

Een specifiek instellingsgericht nazorgplan kan eenduidigheid creëren voor professionals. De professionals geven tijdens de Delphi-studie die onlangs heeft plaatsgevonden unaniem aan behoefte te hebben aan een specifiek nazorgplan. De patiënten geven aan dat ze tevreden zijn met de structuur van de nazorg, wat volgens hen de nazorg zou kunnen verbeteren is het inbrengen van een gedetailleerde informatiefolder over het nazorgproces. Hierin zou een patiënt graag informatie willen krijgen over hoe het nazorgproces voorloopt en met welke klachten zij te maken kunnen krijgen . Met meer de eigen regie te hebben gedurende het proces wordt de autonomie van de patiënt verhoogd.

Conclusie Concluderend kan gezegd worden dat het nazorgproces welke patiënten moeten doorlopen na behandeling van mammacarcinoom verbeterd kan worden door middel van:  Het protocol follow-up na mammacarcinoom.  Het aanvullen van het bestaand ‘Zorgpad mammacarcinoom’.  Het ontwikkelen van een gestructureerd gespecificeerd nazorgplan.  Het ontwikkelen van een informatiefolder over de nazorg na mammacarcinoom, voor patiënten. Bovenstaande producten zijn in concept klaar.

Het praktijk onderzoek heeft afgelopen 6 maanden plaatsgevonden op de mammapoli en bovenstaande producten zijn ontwikkeld in’ concept’ vorm ( zie enkele in de bijlages) . Wij zijn hier super trots op! Deze producten vragen finetuning middels taalkundige controle, hierna kan de implementatie en borging gaan plaatsvinden binnen onze mamma-poli. De volgende stap is : implementatie ziekenhuis breed met daarbij vanuit het patiënten perspectief continue verbeteren van de producten. We willen de producten verder optimaliseren, digitaliseren en professionaliseren, met daarbij werken met de input van patiënten en professionals. Over de grenzen van onze chirurgie wereld heen.
Het plan bestaat uit het organiseren van groepsbijeenkomsten voor professionals en patiënten waarbij we onze producten introduceren en vragen om feedback. De mening en input van de ander gaan we gebruiken om de producten te verbeteren. Dit doen we middels de CCI ( Claims, Concerns en Issues)methode Verder zou het prachtig zijn als dit uiteindelijk resulteert in een digitaal nazorgplan in ons Elektronisch Patiënten Dossier ( EPD)voor de borstkanker patiënt en daarna voor al onze oncologie patiënten in huis.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee