Terug naar het overzicht
2016

Handleiding voor communicatie tussen ouder - kind

Het ontwikkelen van een website waar ouders met kanker gebundelde en relevante informatie kunnen vinden over de manier van communiceren met hun kind. Door middel van een QR-code wordt de ouder gelinkt naar betreffende website. Verpleegkundigen en artsen kunnen tijdens hun gesprekken de website aanreiken aan ouders. Zo vinden ze snel en eenvoudig meer informatie over hoe ze met hun kind kunnen praten over het ziek zijn, de behandeling van de ouder en de gevolgen daarvan voor het gezin. Alles wat er al is aan websites gaan we gebruiken om overzichten te maken van belangrijke informatiebronnen.

Ontwikkelen van een website waarin (evidence based) informatie aan ouders wordt gegeven over het belang van communicatie met het kind en manieren van communiceren tussen ouders en kind op een bij de leeftijd passende wijze. Alle informatie, ook uit andere betrouwbare bestaande bronnen wordt op deze website gebundeld. Met behulp van een QR-code kunnen zowel ouders als kinderen gemakkelijk toegang krijgen tot betreffende website.

Dit betekent: Betrouwbare websites selecteren Website ontwikkelen en vullen met informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek Linken naar website met materialen waaronder boeken die geschikt zijn voor kinderen QR-code ontwikkelen en linken aan site

Om dit uit te voeren lijkt het verstandig om een werkgroep te formeren die bovenstaande taken uitvoert, bestaande uit verpleegkundig specialist, een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker.

Doel is om ouders een handleiding te bieden die hen ondersteunt in hoe ze kunnen praten met hun kinderen over hun ziekte op een bij de leeftijd passende manier. Daardoor zijn kinderen beter in staat om met de ziekte van hun ouder om te gaan waardoor ze minder risico lopen op het ontwikkelen van emotionele problemen. Door informatie te bundelen maken we het voor ouders het makkelijker om snel en efficiënt de juiste informatie te vinden. Door ook andere websites te benoemen en linken geven we ouders de mogelijkheid om zelf zo diep als ze willen in te gaan op de informatie.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee