Terug naar het overzicht
2014

Hand- en voetmassage voor alle oncologiepatiënten van Maasziekenhuis Pantein

Binnen de afdeling oncologie van het Maasziekenhuis Pantein is er een samenwerkingsverband met een specialistisch masseur voor complementaire zorg voor oncologie patiënten. Het Maasziekenhuis is een Planetree ziekenhuis en in deze visie is aandacht voor complementaire zorg. Meer informatie over Planetree en visie van Pantein vindt u op www.planetree.nl, www.pantein.nl of in bijlage 1. Een onderdeel van de complementaire zorg bestaat momenteel uit het bieden van stoelmassages aan oncologie patiënten. Deze zorg kan niet uit de reguliere middelen van het ziekenhuis of verzekeraars worden gefinancierd maar gelukkig is de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis (www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl) bereid gevonden om jaarlijks een donatie te doen. We kunnen daardoor de massages beperkt aanbieden aan een kleine groep patiënten. Heel graag wil het collectief deze vorm van complementaire zorg duurzaam verbreden en aan bieden aan een grotere groep oncologie patiënten. De aanleiding voor deelname aan de prijsvraag Onco Care Challenge: Sinds een aantal jaren komt er één dagdeel per week een stoelmasseuse op de afdeling oncologie en verzorgt ontspanningsmassages. Deze complementaire zorg wordt als heel waardevol ervaren. Dit blijkt uit de reacties van patiënten en de effecten op het genezingsproces en het welzijn wat zij ervaren. Een massage op maat wordt beleefd als een cadeautje. Er is fysiek contact dat als zeer prettig wordt ervaren. Bijlage 2 omvat een bloemlezing van de hartverwarmende en bijzondere reacties die de stoelmasseuse ontvangt. Massage verhoogt het hormoon oxytocine. En dat hormoon werkt stress verminderend en kalmerend en zorgt voor een hogere weerbaarheid.

Over Oxytocine Lichaam en geest hebben een belangrijke relatie met elkaar. Zo wordt bij langdurige stress de wondgenezing door hoge spiegels cortisol en adrenaline met negen dagen verlengd. Een klein wondje kan daardoor lang en vervelend aanhouden. De masseur kan met een simpele handeling de hoge spiegels cortisol wat terugdringen, namelijk met een massage waardoor de stof oxytocine vrijkomt. Een massage bij kankerpatiënten kan dus niet alleen rust en vertrouwen geven, maar ook het negatieve effect van stress op het lichaam verminderen. De gunstige effecten zijn overigens wetenschappelijk aangetoond bij massage.

Bij aanraking, lichte druk en warmte wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Onderzoek van Uvnäs-Moberg (de oxytocine factor) toont aan dat het hormoon voor minder angst zorgt, een kalmerende werking heeft, stress verlagend werkt en tot meer sociaal contact leidt. Dit hormoon, dat zowel bij mannen als bij vrouwen wordt aangemaakt, wordt ook tijdens een massage geproduceerd. Een hoog oxytocinegehalte wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Tevens levert het een hogere weerbaarheid op tegen stress en komt het lichaam sneller tot rust.

Steeds meer mensen hebben vandaag de dag te lijden onder de gevolgen van stress. Bij stress worden onder andere de hormonen adrenaline en cortisol aangemaakt. Deze hormonen kunnen ons behoorlijk in de greep krijgen als het gedurende een lange periode wordt aangemaakt. Slapeloosheid, vermoeidheid en een gejaagd gevoel zijn hiervan de meest voorkomende symptomen. Oxytocine remt de aanmaak van adrenaline en cortisol. Hierdoor blijft het lichaam makkelijker in balans.

Mensen met klachten zoals neuropathie, een veel voorkomende klacht, vinden het een weldaad als ze hiervoor een massage krijgen. Al met al een winst in de zorg en behandeling. Wij zien steeds weer de mensen genieten van de massages en het gemis als deze niet gegeven kunnen worden. Mensen proberen hun chemotherapie af te spreken op het dagdeel dat de stoelmassage er is. Het is onze droom om dit vijf dagen per week te kunnen aanbieden!

Onze doelen:

Wij willen op de afdeling oncologie op basis van goede ervaringen de ontspanningsmassages verder uitbouwen en duurzaam aanbieden aan de patiënten.

Wij willen 10 vrijwilligers werven en opleiden die onder begeleiding van een specialistisch masseur hand- en voetmassages geven aan alle oncologie patiënten in het Maasziekenhuis.

Wij willen een pilot opstarten om dit te realiseren en de ervaring en kennis die we opdoen delen in de rest van onze organisatie als ultieme doel om het ziekenhuisbreed aan alle patiënten (die hier behoefte aan hebben) aan te bieden.

Het moge duidelijk zijn dat onze motivatie voor deze doelen geheel in het licht staan van de mensgerichte zorg. Het gaat ons om een hoge patiënttevredenheid, hoge medewerkerstevredenheid, goede verwijsbereidheid, innovatieve diensten en een prettige fysieke omgeving. Deze effecten zijn voor zorginstellingen van strategisch belang.

DE AANPAK: Een eenvoudige rekensom leert dat ongeveer 50 oncologie patiënten per week in aanmerking komen voor massages die tijdens de behandeling kan worden aangeboden. Dit zijn ruim 1500 massages per jaar.

De prijs van Onco Care Challenge wordt ingezet voor een pilot. In de pilot krijgen patiënten tijdens de behandeling een ontspannings hand- of voetmassage van een half uur. Hiervoor willen wij 10 vrijwilligers aantrekken en één professional die nu al op onze afdeling 1 dagdeel per week werkzaam is. De vrijwilligers gaan, na scholing, de massage ‘s geven.

De professional willen we twee dagdelen per week inzetten. Zij kan fungeren als opleider, coach en specialist voor de vrijwilligers en de massagebehandelingen. Daarbij kan zij uitgebreidere behandelingen geven, zoals een stoelmassage of een voetmassage (belangrijk bij neuropathie).

Na verloop van een aantal massages worden de mensen die behandeld zijn bevraagd waarbij hun ervaringen en tevredenheid worden gemeten. Ook wordt de inzet van de organisatie voor wat betreft ruimtes, materialen, wervings- en opleidingskosten en regeltaken geëvalueerd. De resultaten worden in een eindrapportage verwerkt en aan de directie van het ziekenhuis aangeboden. Met als doel om de hand- en voetmassages voor oncologie patiënten structureel in te bedden in het ziekenhuis en breed aan te kunnen bieden aan onze patiënten.

Tijdslijn na toekennen subsidie Week 1-8 opstellen profiel vrijwilligers werven van vrijwilligers Week 2-9 ontwikkelen scholing en planning scholing Week 9-12 scholing vrijwilligers door onze erkende masseur Vanaf week 12 start pilot (organiseren en verzorgen van de massages, bevragen en analyseren) Week 30 opstellen eindrapportage en evaluatie project Week 34 aanbieden resultaten aan directie

In bijlage 3 vindt u de opgestelde begroting.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee