Terug naar het overzicht
2019

Goede voorbereiding voor de operatie

Voorkomen van complicaties door het traject voor de operatie te verbeteren

Het concept prehabilitatie is internationaal aan het landen. In Nederland is het beperkt gebleven tot de colorectale chirurgie, erg jammer want er zit veel potentie in dit concept.

De uro-oncologie groep van het Zuyderland MC zet graag een pilot op om het nut voor de urologische patiënt aan te tonen. De 5-jaars overleving het spierinvasief-blaascarcinoom is in de afgelopen 20 jaar onveranderd. Daarnaast is het een patiënten groep die veel morbiditeit blijft ervaren van de uitgebreide chirurgie. Naast de goede peri- en postoperatieve zorgen is het nu tijd om ook het pre-operatieve traject te optimaliseren!

Het opzetten van een pre-habilitatie team met een multimodaal trainingsschema zoals gebuikt in de colorectale chirurgie. We willen een positief effect waarnemen op de primaire uitkomst maten; complicaties en heropnames. Secundaire uitkomst maten zijn: verbetering van de Fysieke kracht Algemene Gezondheid, Vitaliteit en Mentale Gezondheid.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee