Terug naar het overzicht
2014

GLOBAS

Onderzoek naar het Gebruik van een Langdurig Orale oncolytica Behandeling bij de (hemato)oncologie patiënt binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. (GLOBAS).

Het doel van het project is het optimaliseren van kwaliteit van oncologische zorg bij de (hemato)oncologische patiënten met een langdurige orale oncolytica behandeling.

Waarom dit project?
De afgelopen decennia zijn er orale oncolytica ontwikkeld voor aandoeningen waarvoor voorheen geen adequate behandeling bestond, veelal “targeted therapies”. De verwachting is dat het aantal orale oncolytica de komende jaren zal groeien en het gebruik ervan zal toenemen. Deze behandelingsvorm heeft vanzelfsprekend vele voordelen voor de patiënt. Echter is er meer kans op het maken van fouten, zoals verkeerde dosisinname, verkeerde tijdsinname en therapieontrouw. Aandacht voor therapietrouw bij de behandeling van patiënten is daarom van groot belang geworden, omdat een suboptimale therapietrouw kan leiden tot een gedaalde doeltreffendheid van de behandeling. Helaas blijkt uit de literatuur dat interventies gericht op verbetering van therapietrouw vaak niet effectief (genoeg) zijn. Een reden hiervoor kan zijn dat deze interventies niet voldoende zijn afgestemd op de patiënt. De interventies dienen gericht te zijn op de onderliggende oorzaken van therapieontrouw. Daarom is het belangrijk de reden(en) van therapieontrouw te achterhalen. De wetenschappelijke belangstelling hiervoor is sterk stijgende.

Waarom dit project in het ASz?
Als verpleegkundig specialist research van de afdeling hematologie en oncologie ben ik in staat zelfstandig op een gestandaardiseerde manier patiëntenfactoren te inventariseren en te meten die de therapietrouw kunnen beïnvloeden. Gezien het feit dat het ASz één van de grootste behandelaren met orale chemotherapie in Nederland is en dat ook vroegtijdig door middel van interventiestudies nieuwe orale oncolytica aan patiënten worden gegeven, zal de verworven kennis in dit onderzoek internationale impact hebben.

In de observationele periode wordt gedurende een jaar de therapietrouw gemeten mbv vragenlijsten en een korte periode (3 maanden) van het gebruik van een medicatie-dispensie systeem (MEMS). Optimale therapietrouw wordt gedefinieerd als ≥ 95% - < 105% met een verwacht percentage van 80% optimale therapietrouw. Tevens worden andere factoren die de therapietrouw mogelijk beïnvloeden met meerdere vragenlijsten en assessments onderzocht (kwaliteit van leven, ADL-functioneren, spierkracht, polyneuropathie, demografische gegevens, comorbiditeit, algemene gezondheidstoestand, soort orale oncolytica, informatieverstrekking, houding ten opzichte van ziekte, overtuigingen en houding naar geneesmiddelen, leeftijd, algemene gezondheidstoestand, werkzaamheid (respons) van de orale chemotherapeutica, mentale toestand, cognitie, bijwerkingen, dosisaanpassing en stopzetting van de behandeling). Hierbij worden zowel patiënten met een beperkte chemotherapie kuur als patiënten met continue soms levenslange chemotherapie apart geanalyseerd. Patiënten die stoppen met behandeling vullen een vragenlijst in over de redenen voor het stopzetten. Na een jaar wordt er een interventie bundel toegepast door de verpleegkundig specialist research die nog nader bepaald zal worden n.a.v. de resultaten uit de observationele periode. Gedacht wordt aan herhaalde uitleg, inname-schema, inname dagboek, e-coaching, personalized motivational coaching op basis van uitkomsten van de MKB tool en/of een medicatie-dispensie systeem (MEMS).

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee