Terug naar het overzicht
2016

Elke patiënt met blaaskanker verdient een minimaal invasieve cystectomie

De voorbije jaren hebben wij aan de hand van een evolutie naar minimaal invasieve blaaskankerchirurgie, een grote reeks patiënten behandeld met een laparoscopische radicalen cystectomie (LRC). Inmiddels hebben we één van de grootste series LRC in Europa en participeerden we in verschillende multicentrische studies om de meerwaarde aan te tonen. We weten inmiddels vanuit verschillende studies dat het bloedverlies peroperatief een belangrijke impact heeft op het directe herstel en risico’s op complicaties, maar tevens het oncologisch resultaat beïnvloedt (hoe meer bloedverlies, hoe slechter de oncologische uitkomst). Daarnaast merken we dat de patiëntenpopulatie met agressieve spierinvasieve blaastumoren met name in de leeftijdsgroep 70-85j toeneemt. Deze patiënten hebben vaak veel co morbiditeit en werden vaak een zware open radicale cystectomie ontzegd omwille van het operatierisico. Daardoor werden deze patiënten vaak een curatieve behandeling ontzegd en kwamen ze enkel in aanmerking voor een palliatief traject, met alle gevolgen van dien. Dat laatste is gelukkig verleden tijd dankzij de LRC-techniek en haar vele voordelen. 170 Patiënten ondergingen een LRC uitgevoerd dezelfde uroloog van september 2006-mei 2016. Wij hielden alle gegevens van deze patiënten zorgvuldig bij en voeren a.d.h.v. deze database wetenschappelijk onderzoek uit. Dankzij het invoeren van deze operatietechniek en het verder verfijnen van de operatieprocedure en het aanpassen van het postoperatief traject, zijn we erin geslaagd om verschillende voordelen voor de patiënt te bekomen. We hebben onze resultaten vergeleken met de gouden standaard (open radicale cystectomie of ORC) en met de robot geassisteerde radicale cystectomie (RARC) die stilaan zijn introductie kent in sommige centra. – Oncologische gelijkwaardigheid met de gouden standaard (lange termijn resultaten zijn enkel gekend vanuit de LRC-techniek en nog niet voor handen voor de RARC). – Beduidend minder bloedverlies tijdens de ingreep in vergelijking met de gouden standaard (grote kostenreductie en oncologisch een belangrijk voordeel). – Beduidend minder opnames op de intensieve zorgen postoperatief in vergelijking met de gouden standaard (grote kostenreductie). – LRC is ook mogelijk bij de oudere patiënten, waardoor deze patiënten eindelijk kans krijgen op genezing i.p.v. een palliatief traject. – LRC is ook mogelijk bij die patiënten die geen 4-6 uur extreme Trendelenburg positie (die nodig is om een RARC te kunnen verrichten) kunnen ondergaan. – Sneller herstel van de patiënt in vergelijking met de gouden standaard – Cosmetisch kleinere wondjes in vergelijking met de gouden standaard en met de RARC – Economisch aspect: dankzij de bovenstaande voordelen is de LRC-techniek intussen economisch en kostenefficiënt de goedkoopste techniek geworden.Wij merken dat er in de Benelux nog veel patiënten een ORC of een dure RARC ondergaan omdat met niet vertrouwd is met de LRC-techniek. Dit heeft enorme nadelige gevolgen m.b.t. het herstel van de patiënt en is niet kosten efficiënt.

  1. Wij willen wetenschappelijk aantonen hoe revolutionair de overstap van de open chirurgie naar de laparoscopische chirurgie voor blaaskanker kan zijn als we deze techniek op meerdere plaatsen in de Benelux kunnen helpen introduceren. Onze doelgroep zijn die centra waar nog steeds de ORC wordt verricht.

Dankzij het invoeren van de minimaal invasieve operatietechniek voor blaaskankerchirurgie (laparoscopische radicale cystectomie) willen we verschillende verbeteringen en voordelen voor de patiënt realiseren in die centra waar tot op heden de ORC werd verricht:

  • Minder bloedverlies peroperatief. Postoperatie beduidend lager percentage bloedtransfusies.
  • Kleinere chirurgische wonden (dus minder chirurgisch wondtrauma), waardoor we minder wondinfecties zien en cosmetisch een mooier resultaat bekomen.
  • Postoperatief een duidelijke reductie in de behoefte aan opname op de ICU of Medium Care.
  • Minder pijnstilling postoperatief.
  • Snellere convalescentie en sneller herstel van de transit bij de patiënt.
  • Kostenbesparing voor de ziektezorg en het ziekenhuis gezien minder ICU-behoefte, minder transfusiebehoefte en kortere hospitalisatie. Dit alles met behoud van prima oncologische resultaten en een beperkt percentage complicaties en mortaliteit.
  1. Wij willen onze expertise uitdragen en onze ervaringen delen met andere urologen. Wij zijn bereid om de urologen van die centra op te leiden tot ervaren urologen in de LRC-techniek. De training bestaat uit side-by-side trainingen, mentorship en het helpen organiseren van de patiëntenzorg rondom de ingreep.

  2. Wij willen als eerste centrum een protocol maken om de patiënt optimaal voor te bereiden en postoperatief te begeleiden om de impact van de ingreep nog verder te reduceren. Dit moet specifiek in de ouderen populatie zijn resultaat tonen en daardoor deze patiëntengroep nog beter voorbereiden voor deze ingreep en helpen te herstellen. Dit programma zal fysiotherapie, fysieke conditie, herstel van de darmtransit conform het ERAS protocol, psychische ondersteuning en andere aspecten optimaliseren rondom de operatie. Hierdoor willen we de lichamelijke en psychische belasting van de diagnose en behandeling beperken.

1/ Actualiseren en verder uitbreiden van onze database van LRC-patiënten en wetenschappelijke publicaties en presentaties op congressen van onze bevindingen uitbreiden 2/ Organisatie van een opleidingscentrum voor de LRC - urologen uit de Benelux opleiden opdat ze kunnen overstappen naar deze revolutionaire techniek, met alle voordelen voor de patiënten (oncologisch, herstel, cosmetisch) en hun centrum (innovatief en economisch). 3/ We willen een programma opstellen waarin de patiënt multidisciplinair wordt begeleid door een fysiotherapeut, een diëtiste, een verpleegkundig specialist oncologie, een oncologisch georiënteerd uroloog, zo nodig een oncoloog (indien neoadjuvante chemotherapie noodzakelijk is). Dit alles naar analogie met de programma's die men aan het ontwikkelen is voor andere maligniteiten (mamaca, prostaatca...).

Het grote voordeel van de laparoscopische techniek is het feit dat deze techniek in de hele wereld kan worden toegepast gebruik makende van eenvoudige faciliteiten, met name laparoscopische toren en laparoscopisch instrumentarium. De aanschaf van de vele duurdere robot van intuïtief is daarbij niet vereist. Dit maakt dat deze techniek kan worden uitgewerkt naar verschillende landen en centra, zelfs zijn naar de derde wereld landen. Het belangrijkste aspect alvorens we deze techniek kunnen implementeren in andere landen en centra, is de training van de verschillende operatieteams en het personeel dat betrokken zal worden bij deze procedure. Wij geloven er dan ook in dat we een trainingscentrum kunnen ontwikkelen en aan de hand van onze ervaring deze mensen kunnen opleiden voor verschillende landen. Daarnaast is het belangrijk om aan de hand van onze database onze oncologische uitkomst en complicatie data te publiceren en bekend te maken op dat deze transparant we kunnen worden beoordeeld.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee