Terug naar het overzicht
2020

Workshop e-coaching

Iedere verpleegkundige binnen van het oncologisch centrum kan digitale zorg bieden met als doel om de best mogelijk ‘digitale’ zorg te verlenen aan de oncologische patiënt d.m.v. workshop e-coaching.

Aanleiding

eHealth zorgt voor een versnelde toetreding binnen de gezondheidszorg .Vanuit Isala zijn we gestart met de implementatie van een eHealth coach app voor gemetastaseerd prostaatkanker patiënten. Met als doel om de zelfmanagement te verbeteren en mogelijk de zorgconsumptie te verminderen. Om eHealth succesvol in te zetten is onder andere scholing een essentiële voorwaarde.

Plan van aanpak

De workshop e-coaching is reeds ontwikkeld en klaar voor implementatie. Tijdens de workshop komen praktische handvaten en achtergrondinformatie aan bod. De verbinding wordt gelegd met de oncologische patiënt door middel van een spiegelgesprek. Een gastspreker geeft een inspirerende lezing over e-coaching.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee