Terug naar het overzicht
2019

Kwaliteit van leven? Duidelijke taal voor iedereen!

Waardevolle informatie vertalen naar het juiste taalniveau.

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn van onmisbare waarde om te komen tot goede kwaliteit van zorg. Deze uitkomsten richten zich op de mening en waardering van de patiënt over zijn of haar eigen gezondheid.

Om deze uitkomsten te meten worden vragenlijsten gebruikt gericht op kwaliteit van leven. In de spreekkamer kan de zorgverlener samen met de patiënt in gesprek gaan over kwaliteit van leven én zorg. Veel van deze vragenlijsten zijn ontwikkeld op een taalniveau dat niet geschikt is voor meer dan de helft van de Nederlandse bevolking. In dit project willen wij met experts én laaggeletterden een veelgebruikte vragenlijst die waardevolle informatie geeft over de kwaliteit van leven bij patiënten met kanker gaan vertalen naar een eenvoudig en duidelijk taalniveau.

Ons doel? Voor iedereen waardegedreven zorg beschikbaar! Alleen met duidelijke taal kunnen we goed in kaart brengen wat voor iedere oncologische patiënt van belang is gedurende het behandeltraject.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee