Terug naar het overzicht
2023

Digitaal zorgpad oncologie patiënt na diagnose

Het intakeproces voor de patiënt met een oncologische diagnose willen wij digitaliseren. Het doel is de autonomie van de patiënt vergroten, zorgverlener te ontlasten, een vangnet creëren voor deze kwetsbare doelgroep en daardoor een vermindering van onnodige polibezoeken.

Door dit te digitaliseren creëer je meer waarde door slimmere processen in te zetten, lagere kosten en meer capaciteit met als gevolg betere resultaten en meer tijd voor de patiënt. De patiënt komt voorbereid op de poli, vragenlijsten kunnen in alle rust thuis ingevuld worden ter voorbereiding en info op het juiste moment op de juiste manier te geven. De informatie die tijdens een polibezoek wordt gegeven is teveel voor de patiënt om te behappen. Graag wil je hier ondersteuning bieden door het makkelijk thuis te laten nalezen met daarbij ondersteund door filmpjes. Dit sluit aan bij de digitale begeleiding die de patiënt krijgt wanneer hij/zij eventueel start met kuren. Door de patiënt te monitoren op afstand is het makkelijker en sneller in te gaan op items die de patiënt aangeeft. De regie ligt hierbij bij de patiënt en daardoor ook zijn/haar tempo.

Binnen CWZ hebben wij de ambitie om één optimaal digitaal ondersteund oncologisch zorgpad te ontwikkelen waarbij telemonitoring en coaching een belangrijke rol spelen. Dit zorgpad kan vervolgens op maat gesneden over alle oncologische ketens worden uitgerold. Dit totale project is omvangrijk, maar voor de Onco Care Challenge willen het eerste deel hiervan uitlichten, namelijk het gepersonaliseerde digitale intake traject gekoppeld aan het patiëntendossier te beginnen met de patiënt met borstkanker.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee