Terug naar het overzicht
2021

Digitaal Intakegesprek Oncologie in ontwikkeling

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, met persoonlijke aandacht voor de patiënt, is gestart met het digitaal beschikbaar stellen van informatie en het verbeteren van het proces van het telefonische intakegesprek. Het intakegesprek is daardoor persoonlijker en meer gericht op de unieke patiënt.

Doelstelling

Het aangepaste intakeproces zorgt voor een goed geïnformeerde patiënt, die optimaal is voorbereid op wat hem te wachten staat rond zijn behandeling. Verpleegkundigen kunnen daardoor in minder tijd een effectiever intakegesprek voeren.

Plan van aanpak

Alle informatie die een patiënt nodig heeft vóór, tijdens en na de behandeling, is gedigitaliseerd en bij elkaar gebracht in 225 persoonlijke behandelplannen (bijwerkingenbijkanker.nl) en op de afdelingswebsite. Bovendien is het werkproces aangepast door de patiënt een link toe te sturen naar zijn persoonlijk behandelplan. Het telefonisch intakegesprek vindt in de thuissituatie plaats en alle informatie kan hij daar doornemen in zijn eigen tempo. In elke fase werd verbeterd op basis van evaluaties.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee