Terug naar het overzicht
2016

De APP voor patiënten om toxiciteit als gevolg van de chemotherapie te diagnosticeren en behandelen

Binnen het Kanker instituut van het Catharina ziekenhuis te Eindhoven worden dagelijks patiënten behandeld met chemotherapie. Voor de behandeling worden de patiënten door een oncologie verpleegkundige ingelicht over de behandeling en eventuele bijwerkingen. Tevens ontvangen de patiënten een PIM waarin telefoonnummers worden vermeld mocht de patiënt vragen en/of klachten ten gevolgen van de behandeling hebben. Binnen de multidisciplinaire oncologische verpleegafdeling of dagbehandeling wordt dagelijks een verpleegkundige voor het spreekuur van 9:00 tot 10:00 uur ingezet om de vragen en/of klachten van de patiënt te beantwoorden en eventueel actie te ondernemen bij problemen. In de praktijk blijkt dat patiënten het lastig vinden om eenduidig de klachten en vragen te formuleren waardoor het vaak lastig is om de juiste antwoorden en adviezen te geven aan de patiënten. Om de patiënten te voorzien van een betere kwaliteit van zorg, zelfredzaamheid en eenduidig advies bij vragen en problemen wil het CZE een APP en website ontwikkelen waarbij de patiënt en de verpleegkundigen een taal spreken. Door het hanteren van standaard vragenlijsten kunnen patiënten sneller zelf acties inzetten, geholpen worden en zijn verpleegkundigen in staat zelfstandig acties in te zetten omdat de afspraken al kortgesloten zijn met de artsen.

Vanaf 1 juni 2017 kunnen patiënten met behulp van een APP zelf de toxiciteit van de bijwerkingen inschalen en er naar handelen

 De oncologische patiënt is zelf in de lead om klachten te kunnen beoordelen en kan daarop zelf actie ondernemen  De oncologische patiënt krijgt de mogelijkheid om sneller op problemen/toxiciteit ten aanzien van de behandeling te reageren  De oncologische patiënt heeft overzicht wanneer hij/zij zelf problemen kan oplossen en wanneer er een arts of polikliniek gebeld moet worden  De oncologische patiënt en hulpverleners hebben overzicht door het eenduidige handelen en inzetten van een behandeling bij klachten

Stappenplan:  Werkgroep van verschillende disciplines formeren.  De meest voorkomende klachten aan een beslisboom koppelen  Student de mogelijkheden laten zien en uitwerken in APP en website  Interventies met de artsen overleggen  Toxiciteitscore uitwerken en koppelen aan interventies  Kiezen van een pilotgroep  Gebruiksaanwijzing maken  Scholen van verpleegkundigen om op een eenduidige manier met de klachten om te gaan en het adviseren van patiënten over de APP.  Informeren van patiënten over het gebruik en mogelijkheden van de APP  Maken van evaluatieformulieren voor patiënten, artsen en verpleegkundigen. Deze zullen betrekkingen moeten hebben op de werkbaarheid van de APP, interventies en of ze een meerwaarde vormen voor de patiënt  Op een later tijdstip de klachten uitbreiden  Borgen en onderhouden van de APP en website informatie voor de toekomst

Wie:  Artsen en verpleegkundigen  ICT  Communicatie van het ziekenhuis  Student van design academy  Patiëntenpanel

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee