Terug naar het overzicht
2019

Dans als medicijn

Bewegen op muziek om de focus te verleggen.

Bij de diagnose kanker staat je wereld op zijn kop. De behandelingen die volgen gaan vaak gepaard met bijwerkingen waaronder lichamelijke en psychische vermoeidheid

Inmiddels is aangetoond dat patiënten met Parkinson en beginnende dementie baat hebben bij het volgen van een speciaal dansprogramma. Zowel fysiek als mentaal is er een enorme verbetering te zien.

Tijdens het speciale dansprogramma worden deelnemers gemotiveerd om in beweging te komen door gebruik te maken van een samenspel van gedoseerde bewegingscombinaties, van taal die tot de verbeelding spreekt en van muziek. De ziekte of beperking van welke aard dan ook wordt op een indirecte, muzische manier benaderd om de focus te verleggen naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee