Terug naar het overzicht
2019

CARE 4 CURE hoofd-halskanker

Een persoonlijk afgestemd, multidisciplinair behandelplan met als doel levenskwantiteit met behoud van levenskwaliteit.

Patiënten met “hoofd-halskanker” worden dikwijls beperkt in de, voor gezonde mensen, “gewone” alledaagse activiteiten: praten, eten, drinken, lachen, intimiteit en mobiliteit. Behandeltrajecten, bestaande uit operatie en/of radiotherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie/immuuntherapie, zijn genezend in opzet, maar cosmetisch en functioneel mutilerend.

Er is dus een grote medische noodzaak voor het integreren van multidisciplinaire, paramedische begeleiding door o.a. verpleegkundig specialisten, diëtisten, psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers tijdens het medische behandeltraject en ook na afronden van de behandeling

Dit project streeft ernaar om van de hoofd-hals kankerpatiënten, die in Maastricht UMC+ een behandeltraject starten, een “multidimensionele functionele “vingerafdruk”vast te leggen (BMI, vetvrije massa, slik-, stem-, spraak(dys)functie, cognitief functioneren, psychosociale draagkracht, etc.). Deze paramedische informatie wordt geïntegreerd in het multidisciplinair hoofd-hals oncologieoverleg om tot een patiënt-en tumortailored behandelplan te komen; waarin medische en paramedische interventies hand-in-hand gaan in het streven naar curatie (levenskwantiteit) met optimaal functiebehoud (levenskwaliteit).

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee