Terug naar het overzicht
2017

BVOM, Baarmoederhalskanker Video Op Maat

Het CIN spreekuur aanpassen en optimaliseren door middel van een effectieve inzet van middelen, materialen en gebruik maken van het patiëntenperspectief door middel van het ontwikkelen van een informatief Baarmoederhalskanker Video Op Maat-filmpje.

De aanpak / tijdslijn

September 2017-december 2017 • Start werkgroep betrokken disciplines • Probleem in kaart brengen • Onderbouwing met getallen • Bespreken mogelijkheid uitbreiding uitvoering colposcopie • Overleg roosteraar vaste dag colposcopie • Overleg roosteraar, gynaecologen en pathologen voor vaste dag uitslagen

December 2017- februari 2018 • Voorbereiding CIN consult, Karlijn Broekhuizen van Bureau Op zolder woont dit consult bij als research voor de ontwikkeling van het inhoudelijk concept en scenario van Baarmoederhalskanker Video Op Maat • Karlijn Broekhuizen ontwikkeld in samenwerking met de betrokken verpleegkundig specialisten het concept en het scenario van de filmpjes • Opnames filmpjes door Luc en Niels Busschots van Cinemaffia (camera en montage) en Karlijn Broekhuizen (regie en productie) Bureau op Zolder • Accorderingsronde

Februari 2018- april 2018 • Overleg functionaris patiënten tevredenheid • Overleg wetenschapsfunctionaris om dit project te koppelen aan onderzoek met 0 meting en evaluatie

April 2018 – juli 2018 • Uitkomsten bespreken met alle betrokken disciplines • Vaststellen met werkgroep definitieve plannen / wijzigingen • Aanpassen schriftelijk informatie materiaal • Borgen in instelling, vaststellen wanneer evaluatie en wie eigenaar is • PR intern en extern

Betrokken disciplines • Gynaecologisch oncologen, gynaecologen met aandachtsgebied oncologie • Pathologen • Verpleegkundig specialisten • Polimedewerkers • Roosteraar • Afdeling communicatie • Functionaris patiënten tevredenheid • Wetenschapsfunctionaris • ICT afdeling • Teammanager polikliniek

Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden er ruim 200 vrouwen aan deze ziekte. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek verkleint de kans om te overlijden aan baarmoederhalskanker. (RIVM)

Afwijkende cellen kunnen zich op den duur tot een voorstadium van baarmoederhalskanker ontwikkelen. Voorstadia van baarmoederhalskanker worden histologisch aangeduid op basis van de graad van de (premaligne) afwijking. (Pre)maligne afwijkingen worden in zogenaamde CIN-klassen (Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie-klassen) ingedeeld op basis van microscopisch zichtbare afwijkingen in de weefselopbouw. De behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker is afhankelijk van de lokalisatie, omvang en de graad / CIN-klasse van de (premaligne) afwijking. (Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker)

Sinds 2000 worden patiënten met een afwijkend uitstrijkje in het Meander Medisch Centrum behandeld op het themagerichte CIN spreekuur (cervicale intra-epitheliale neoplasie). De patiënten worden bij de intake, maximaal 2 weken na aanmelding via de huisarts, gecounseld door de verpleegkundig specialisten. Patiënten ervaren deze uitleg als zeer positief. Een week na de intake doorloopt de patiënt vervolgens in vijf dagen het gehele traject van diagnostiek en behandeling. Door deze ketenstructuur kan de vrouw effectief en snel geholpen worden. Het aantal patiënten voor dit speciale spreekuur neemt elk jaar toe. (Jaarverslag gynaecologie en verloskunde 2014-2015)

Vanaf 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd. Het uitstrijkje wordt eerst onderzocht op de aanwezigheid van het Humaan Pappiloma Virus (HPV). Pas als dit aanwezig is, wordt hetzelfde uitstrijkje direct beoordeeld op afwijkende cellen. Is het HPV aanwezig en worden er afwijkende cellen gevonden dan krijgt de vrouw een verwijzing naar de gynaecoloog voor vervolgonderzoek. In de beginfase van het nieuwe bevolkingsonderzoek zullen meer vrouwen verwezen worden. Maar als het HPV niet aanwezig is dan ontvangen vrouwen van boven de 40 jaar nog maar eens in de tien jaar een uitnodiging in plaats van elke 5 jaar. Het vervolgonderzoek bestaat uit een colposcopie. Bij een colposcopie wordt met behulp van een speciale microscoop naar de baarmoedermond gekeken. Indien nodig kan er ook een klein stukje weefsel weggenomen worden.

Op dit moment zien wij in het Meander een flinke toename van vrouwen voor het CIN spreekuur en voor de colposcopie onderzoeken. Hierdoor ontstaat druk op het huidige systeem. Langere wachttijden, extra colposcopie plekken buiten het traject om, uitslagen die niet op tijd bekend zijn, slecht geïnformeerde vrouwen die niet het CIN spreekuur hebben bezocht en vrouwen die voor niks naar de polikliniek komen, zien we helaas steeds vaker. Ook zijn wij van mening dat informatie overdracht op vele manieren mogelijk is en vaak effectiever kan. Tot slot geven vrouwen vaak aan zich bezwaard te voelen om een ander mee te vragen naar een consult.

Dit alles vraagt een innovatieve oplossing waarin we kritisch moeten kijken naar mensen, middelen en het patiënten perspectief. Samenvattend zijn wij van mening dat een informatief Baarmoederhalskanker Video Op Maat (BVOM) over het afwijkend uitstrijkje, het HPV virus, de uitleg over de diverse behandelingen en CIN varianten, één van de onderdelen is die de kwaliteit van zorg voor onze CIN patiënten zal verhogen. Ook sluit dit naadloos aan op de wijzigingen voortkomend uit het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de nieuwe richtlijn voor CIN patiënten.

Het levert onze patiënten het volgende op:

  • De vrouw bepaalt zelf het tijdstip wanneer zij de informatie wil bekijken / luisteren;
  • De vrouw kan desgewenst meerdere keren de informatie bekijken / luisteren;
  • De vrouw bepaalt zelf wie, mee kan kijken / luisteren en op welk moment;
  • Het consult bij de verpleegkundig specialist wordt minder 1 richtingsverkeer;
  • Minder lange periode van onzekerheid;
  • Duidelijkheid wanneer uitslagen bekend zijn en gegeven worden door inhoudsdeskundige professional;
  • Ruimte voor vragen stellen middels de chat functie;
  • Het stimuleert zelfmanagement

Het levert de organisatie tijdswinst in het eerste consult op, een tevreden patiënt, goedlopende logistiek en een correcte naleving van een gewijzigd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de nieuwe CIN richtlijn.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee