Terug naar het overzicht
2020

Uitnodigend, stimulerend en motiverend! “beweegt u met ons mee?”

Wij hebben met dit project als doelstelling dat alle patiënten op onze klinische afdeling dagelijks bewegen (rekening houdend met beperkingen door hun aandoening). Dit bewegen zal individueel of met persoonlijke begeleiding plaatsvinden. Hierdoor zullen de bovengenoemde negatieve veranderingen niet optreden en de QL verbeteren.

Aanleiding

Voor hemato-oncologische patiënten is het van belang om gedurende het gehele behandeltraject actief te blijven. In het verleden was de focus met name gericht op oncologische revalidatieprogramma’s zoals ‘Herstel en Balans’ in aansluiting op de behandeling. De laatste jaren wordt er d.m.v. prehabilitatie steeds meer aandacht besteed aan het optimaliseren van de fysieke en mentale gesteldheid bij aanvang van de behandeling. Er wordt echter nog onvoldoende aandacht geschonken aan bewegen gedurende de ziekenhuisopname. Als patiënten in het ziekenhuis terechtkomen bewegen ze over het algemeen weinig. Deze inactiviteit is geassocieerd met een verhoogd risico op complicaties, functionele achteruitgang [1-3], een langere opnameduur [4], een verlaagde kans om na een opname terug te keren naar huis [3,5-7] en een verhoogde mortaliteit [1,2,8-10]. Patiënten liggen en zitten het grootste gedeelte van de dag. Slechts 3.7% tot 8.1% van de dag staan of lopen patiënten [3,10-14]. Om de negatieve effecten van dit sedentaire gedrag tegen te gaan zijn er interventies nodig om patiënten te stimuleren om meer te bewegen tijdens de ziekenhuisopname [15]. Onze doelstelling is om de patiënten van onze verpleegafdeling Hematologie en Medische Oncologie het ziekenhuis in een zo optimaal mogelijke status te laten verlaten. Derhalve is het noodzakelijk om meer interventies in te zetten om deze barrières ten aanzien van bewegen weg te nemen en stimulerende factoren ten aanzien van bewegen nog beter tot uiting te laten komen. Met de mogelijkheden die Onco Care Challenge biedt zouden we een prachtige start kunnen maken om bovenstaande noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

De challenge die ons team aangaat, zal een cultuurverandering op onze verpleegafdeling veroorzaken. Tijdens ziekenhuisopnames zal bewegen geen uitzondering zijn, maar onderdeel van de dagroutine. Dit willen wij bereiken door de omstandigheden op de verpleegafdeling uitnodigend en stimulerend te maken. Ook willen wij de mogelijkheden voor patiënten in isolatie uitbreiden zodat zij tijdens deze periode actief blijven. Hoe gaan we dit doen? Patienten ontvangen bij opname een beweegpakket. Vervolgens worden ze dagelijks uitgenodigd, gemotiveerd en gestimuleerd door ons teammotto: “beweegt u met ons mee?”. De prijs van de Onco Care Challenge zou ons de mogelijkheid bieden om beweegpaketten, bedfietsen, digitale fotolijsten een makeover van de oefenruimte en indien mogelijk uitbreiding van de apperatuur in de oefenruimte te financiëren. Met deze aanpassingen verwachten wij vervolgens ons doel te bereiken: minder patiënten in bed, behoud van conditie, minder spierverlies en verbetering van de kwalititeit van leven (QL).

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee