Terug naar het overzicht
2019

Begrijpelijke taal voor borstkankerpatiënten

Een handige vertaling om als patiënt je dossier te begrijpen.

Via MijnMUMC en velerlei andere ziekenhuis portals hebben patiënten toegang tot hun medisch dossier. Diverse documenten, die onderdeel van dit dossier zijn, bevatten medische termen die moeilijk te begrijpen zijn voor patiënten. In de documenten worden vaak (niet-medische) moeilijke woorden, lastige zinsconstructies en lange zinnen gebruikt, waardoor het nog moeilijker is om de medische termen juist te interpreteren.

Ons idee is om de begrijpelijkheid van alle documenten voor borstkankerpatiënt en zijn/haar familie te verbeteren. Hierdoor worden misverstanden voorkomen en verbetert de kwaliteit van de zorg.

Bij begrijpelijkheid gaat het om het snel en gemakkelijk vinden van informatie en een makkelijke interpretatie van deze informatie. De begrijpelijkheid wordt het snelst en maximaal verbeterd als de medische documenten in lekentaal herschreven worden. Deze ideale wereld is echter lastig in te passen in het hedendaagse streven naar juist een reductie van de registratie- en administratielast van artsen en verpleegkundigen, denk aan: Ontregel de zorg.

De oplossing voor deze uitdaging moet breed gezocht worden, zodat deze door meer ziekenhuizen dan alleen het MUMC+ gebruikt kan worden. Een oplossing is gezocht en gevonden in een website, die per discipline (bijv. radiologie, pathologie etc.) een verklarende woordenlijst bevat over in verslagen van kanker patiënten veel gebruikte terminologie. De woordenlijst zou waar mogelijk met pictogrammen aangevuld kunnen worden om het bereik van de website te vergroten. De website dient makkelijk toegankelijk te zijn. Derhalve is er overleg met diverse reeds bestaande sites ten aanzien van de mogelijkheid een extra tabblad "verklarende woordenlijst" toe te voegen.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee