Terug naar het overzicht
2017

Begeleiding van thuiswonende kinderen van ouders met kanker ( de verborgen doelgroep)

Het kind van een ouder met kanker krijgt ondersteuning/begeleiding met als belangrijkste doel het voorkomen van problemen op psychosociaal en emotioneel gebied. Op deze wijze vergroten we de kwaliteit van zorg voor de patiënt.

In het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg/Waalwijk zien we een toename van relatief jonge patiënten met kanker. Deze patiënten hebben vaak jonge, thuiswonende kinderen. Daardoor hebben ze andere hulpvragen dan oudere patiënten met kanker. Als zo’n jonge ouder de diagnose kanker krijgt, breekt een periode aan die gekenmerkt wordt door zorgen. Dit geldt niet alleen voor de zieke zelf, maar ook voor de partner en de (kwetsbare) kinderen (ook wel aangeduid als ‘de verborgen doelgroep’). Het ETZ vindt het belangrijk om de ouders ondersteuning te bieden bij de opvang en begeleiding van hun kinderen. Want kinderen reageren niet altijd zoals ouders verwachten als een van hen ernstig ziek is of overlijdt. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat het belangrijk is de kinderen preventief te begeleiden gedurende de periode van ziek zijn van hun ouder. Want het hebben van een zieke ouder, of een ouder die sterft, kan leiden tot problemen op psychisch en sociaal gebied. Ouders worden na de diagnose kanker geconfronteerd met een onzekere periode met zware behandelingen. Zij zoeken vaak pas ondersteuning voor de kinderen als er duidelijke symptomen zijn dat het niet goed gaat. Maar als kinderen kort na de diagnose kanker door het ziekenhuis begeleiding krijgen, kunnen problemen worden voorkomen.

Na de diagnose kanker krijgen ouders uitleg over de mogelijke begeleiding van en ondersteuning aan de kinderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de patiëntenfolder ‘Begeleiding van kinderen met een zieke ouder’. De oncologisch/pedagogisch medewerker neemt vervolgens contact op voor een intake gesprek. Na dit gesprek – wordt indien gewenst – de begeleiding opgestart. Via creatieve werkmethodes, aangepast op de behoefte en leeftijd van het kind, proberen we in de gesprekken met de kinderen boven water te krijgen waar het kind mee worstelt en waar het behoefte aan heeft.

Een van onze medewerkers is als oncologieverpleegkundige/sociaal pedagogisch hulpverlener gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen. Dit doet zij door in contact te gaan met het kind en het te helpen uiting te geven wat hem of haar bezighoudt. Zij gebruikt hierbij (creatieve) middelen als spel, tekenen, visualisaties, muziek, gesprek, etc. Tevens geeft zij de ouders advies over hoe zij hun kind kunnen betrekken bij en voorlichten over de ziekte. De periode en frequentie van de individuele begeleiding is afhankelijk van de ernst van de ziekte, omgevingsfactoren en mogelijkheden van het kind. De begeleiding is onderverdeeld in vier trajecten: Traject A richt zich op kinderen waarvan de ouder curatief wordt behandeld. Traject B richt zich op kinderen waarvan de ouder zich in de palliatieve fase bevindt. Traject C volgt op traject B en richt zich op kinderen waarvan de ouder is overleden. Traject D wordt aangeboden aan ouders die kinderen hebben jonger dan zes jaar. Deze trajecten zijn uitgewerkt en volledig beschreven, evenals de verschillende interventies.

Voor zover wij weten zijn we het enige ziekenhuis dat op deze wijze kinderen van ouders met kanker begeleidt. Het zou geweldig zijn als meer ziekenhuizen het voorbeeld van het ETZ volgen.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee