Terug naar het overzicht
2015

Begeleiding van mantelzorgers door verpleegkundigen op de klinische afdeling B8 oncologie.

Doelstelling; Begeleiding van mantelzorgers op klinische afdeling B8 is structureel onderdeel van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Begeleiding van mantelzorgers is binnen een jaar onderdeel van de verpleegkundige zorg op de klinische afdeling oncologie Doelgroep waarvoor ik mijn onderzoek schrijf is: - Patiënten binnen de klinische setting die chemotherapie krijgen in een palliatief traject daarbij behorende mantelzorgers. - Verpleegkundigen afdeling B8 oncologie

Op dit moment is er binnen de klinische afdeling oncologie geen duidelijk beleid betreft begeleiding mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase. De vraag vanuit mijn afdelingshoofd is hoe begeleiding aan mantelzorgers een structureel onderdeel van de verpleegkundige zorg kan worden. Focus binnen het onderzoek ligt op

 1. Signaleren en bespreekbaar maken van overbelasting bij de mantelzorger.
 2. Ondersteunen van mantelzorgers. Vraagstelling; Hoe kunnen verpleegkundigen van afdeling B8 begeleiding van mantelzorg een structureel onderdeel laten zijn van de verpleegkundige beroepsuitoefening in de palliatieve fase (chemotherapie) En vanuit welke kennis, houding en vaardigheden kunnen zij hierin de mantelzorgers van de patiënt ondersteunen. Deelvragen:

  • In hoeverre is de oncologie verpleegkundige bekend met de verschillende rollen die mantelzorgers kunnen vervullen richting patiënt en verpleegkundige.
  • Op welke manier besteden oncologieverpleegkundigen aandacht aan het vroegtijdig signaleren van mogelijke overbelasting bij de mantelzorger.
  • Welke rol kan de oncologieverpleegkundige innemen in het betrekken van de mantelzorger bij de patiëntenzorg binnen de klinische afdeling B8.
  • Hoe kan de oncologieverpleegkundige de mantelzorger (preventief) ondersteunen.

  Methode van onderzoek:

  • Literatuurstudie
  • Praktijkonderzoek door het afnemen van een enquête via de mail onder 16 verpleegkundigen op de klinische afdeling oncologie. Hiervan hebben vier verpleegkundigen de specialistische opleiding oncologie gevolgd
  • Interviewen van vijf mantelzorgers van patiënten die opgenomen zijn op afdeling B8

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee