Terug naar het overzicht
2022

Beelden vertellen het verhaal

Ontwikkelen van patiëntinformatie in beeld. Denk hierbij aan de ‘rode kaart” (spoedkaart) en behandeling chemotherapie (uitleg kuur en bijwerkingen).

Aanleiding

In Nederland heeft 25% beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Een deel hiervan is laaggeletterd en betekend dat je de taal slecht beheerst en moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Belangrijk is dat “minder-talige producten”, dit zijn producten met minder tekst, nodig zijn om begrip te hebben over hun gezondheid. Deze groep gaat gemiddeld genomen 4 jaar eerder dood en krijgt 15 jaar eerder gezondheidsproblemen dan mensen met een hoge opleiding. Dit wordt mede veroorzaakt door minder kennis van ziekte en behandelplannen. Zij hebben in hun normale leven al moeite om de alledaagse dingen te volgen. Laat staan als het een periode van ziek zijn betreft met bijkomende factoren als angst en stress. Het is belangrijk om deze groep te ondersteunen in zelfmanagement.

Doelstelling

Ontwikkelen van patiëntinformatie in beeld die wij de "rode kaart" (spoedkaart). De rode kaart beschrijft de bijwerkingen waarbij contact opgenomen moet worden opgenomen met het behandelteam.

Plan van aanpak

We willen een "spoedkaart" ontwikkelen die we de "rode kaart" noemen. Met input van stichting Pharos (stichting die aandacht vraagt voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden), afdeling concerncommunicatie van Isala, een medisch illustrator en, heel belangrijk, een klankbordgroep met patiënten.
Een training van stichting Pharos aan zorgverleners is nodig om deze groep te herkennen en op een begrijpelijke manier te communiceren.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee