Terug naar het overzicht
2022

Beelden vertellen het verhaal

Ontwikkelen van patiëntinformatie in beeld. Denk hierbij aan de ‘rode kaart” (spoedkaart) en behandeling chemotherapie (uitleg kuur en bijwerkingen).

Aanleiding

In Nederland heeft 48% een beperkte gezondheidsvaardigheden. Belangrijk is dat minder talige producten nodig zijn om begrip te hebben over hun gezondheid. Deze groep heeft 1,5 keer grotere kans op overlijden en zijn minder in staat tot zelfmanagement. Daarnaast hebben ze minder kennis van ziekte en behandelplannen. Zij hebben in hun normale leven al moeite om de alledaagse dingen te volgen. Laat staan als het een periode van ziek zijn betreft met factoren als angst en stress.

Plan van aanpak

Ontwikkelen in beeld van de ‘rode kaart’ en kaart behandeling met chemo-therapie. Via Pharos (we willen hen vragen de essentiële basisinformatie met ons te delen op consultniveau) achterhalen randvoorwaarden voor communiceren in beeld. Via een medische illustrator willen we de kaarten ontwikkelen. Als voorbereiding beleggen we dan een patiënten klankbordgroep om bij hen info en behoeften op te halen.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee?
We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee