Terug naar het overzicht
2018

Het Bravis Oncologie Centrum brengt goede zorg en aandacht voor het leven bij elkaar

Als je kanker krijgt raakt dat niet alleen je lijf, maar heel je leven. Het Bravis Oncologie Centrum wil daarom de beste zorg en ondersteuning bij elkaar brengen. Hiervoor zijn twaalf leefgebieden benoemd waar de ziekte invloed heeft. Voor deze leefgebieden zijn virtuele toolboxen ontwikkeld met informatie, verwijsadressen, websites en trainingen. Ook krijgt iedere patiënt in het Centrum een life coach, een gespecialiseerd oncologie verpleegkundige, die samen met de patiënt kijkt waar de ziekte impact heeft en op welke manier de patiënt het beste ondersteund kan worden. De leefgebieden geven ook structuur aan onze verbeterprojecten en samenwerking met onze partners. Zo is samen met het inloophuis een programma opgesteld waarin per leefgebied is vastgesteld welke formele zorg in het Centrum wordt gegeven en welke informele zorg in het inloophuis wordt geboden. Het Bravis Oncologie Centrum brengt op deze manier goede zorg en aandacht voor het leven bij elkaar.

Oncologische zorg verbeteren?

Heb jij ook een goed idee? Doe mee en maak kans op € 10.000,- om jouw idee vorm te geven. We helpen je graag op weg, mail naar oncocarechallenge.nl@sanofi.com

Ja, ik doe mee